خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

سـلـامـ حضـرت معشـوق ...

  کفـش هایمـ کو ؟!

  بـاز گمـ کـردم این همـدمـ روزهـای با شکوه و سختمـ را 

  نمیـدانمـ از کجـا شروع کنمـ ...

  ها !

  اولـ شـال و کـلاه میکنمـ 

  بعـد ..

  بازهمـ پیدا نشـد

  خوب چه بهتـر پـا بـرهنـه می آیمـ

  بگـذار مـردم بـه مـن بخنـدند ... ! بگـذار هر چـه دوسـت دارند بگویند بـرایمـ مهمـ نیسـت

  یادم نبـود ...

  هـوا سـرد است ، هوس کرده امـ مثـل قدیم چـای بریزم یکی برای تو ...

  برف اما ، شدید می بارد ... بی رحمــانه ...

  از خانه بیرون میــزنمــ

  راه می روم ... پا برهنـه هـرکـس به مـن نگـاه کند میفهمد عـاشق یعنــی چه ؟ یعنـی کـه ؟

  می دانی ... اهــل شعـار نیستمـ

  هرچند اینجـا سرزمین آدمهـاست ... سرزمینـی کـه خـودش همـ شعـار است چه برسـد به مـردمـانی کـه برای ذره ای پول ، ذره ای قدرت ، ذره ای مقام آبرو میریزند و خـاک و خون به پـا میکنند ..

  اینجـا سرزمین مـاست ...

  بگذریمــ ...

  آنقدر راه رفتـه ام و فکـر کرده ام کـه یـادمـ رفتـه بود کفـش به پـای ندارمـ

  یـادمـ رفتـه بود مـن عـآشقمـ

  و مـن ایـن عـشق را همـه جـآ هیـآهو میکنمـ

  همـه جـا ...

  حتـی میـان همیـن آدمهـای شعـاری

  ..... !

  راه میـرومــ ... بـه امیـد نفـس هـایت

  بـه امیـد وجودت

  به امیـد لطـفــت

  بـه امیـد بــزرگــی ات ....

  هـه !

  بـه ایـن فکـر میکنمـ کـه چـرا شـاعر هـا همیشـه مِی را مثـال میزنند 

  هر دو مسـت میکنیـد

  امـا

  این کجا و آن کجــآ !

  تو آرامـش واقعـی میبخشـی و آن آرامـش کـاذب 

  تو ما را از مـا میگیـری و آن فقـط هـوش و حـواس ما را ...

  تو کیستـی ؟

  که آرامــش میبخشـی

  زندگــی میبخشــی

  نفـس میکشــی و نفـس میدهـی

  انـرژی میدهــی 

  و ..

  حـواسمـ را فرسنگ هـا دور پـرت میکنـی

  خیـلی دور...

  به راستــی تو کیستــی ...؟


  این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : امیـد ,نفـس ,رفتـه ,یـادمـ رفتـه ,اینجـا سرزمین ,
  سـلـامـ حضـرت معشـوق ...

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر